• 2
  • 3
  • 1
HAKKIMIZDA

atık yağ toplama urfaYağ oda sıcaklığında yüksek viskoziteye sahip, yüksek miktarda karbon ve hidrojen içeren, suyla karışmayan ancak diğer yağlarla kolayca karışabilen maddelerdir. Yağlar yiyecek, yakıt, boya, makina sanayi dahil bir çok değişik amaçlarla kullanılırlar.Atık yağları iki grupta toplayabiliriz.* Atık madeni yağlar ( motor/endüstriyel yağlar, özel müstahzarlar ve kontamine olmuş yağlar) 
* Atık bitkisel yağlarYönetmeliğe göre; atık yağ, kullanılmış taşıt yağları ve endüstriyel yağları (hidrolik sistem, türbin ve kompresör, kızak, dişli, sirkülasyon, metal kesme, çekme ve işleme, tekstil, ısıl işlem, ısı transfer, izolasyon ve koruyucu, pas ve korozyon, trafo, kalıp, pnömatik sistem koruyucu, gıda ve ilaç endüstrisi, genel amaçlı, kağıt makinesi, yatak ve diğer endüstriyel yağ ve gresleri) şeklinde tanımlanmaktadır.Tüketim miktarlarına bakıldığında yağın büyük bir bölümünün araçlarda ve endüstriyel proseslerde kullanıldığını göstermektedir.
Atık yağın tehlikeleri;Atık yağlar toprağa ve suya atılmamalıdır. Bulunduğu ortamı kirletir, ortamda yaşayan canlılara zarar verir. Ekotoksik özelliğe sahiptir.Küçük fırınlarda yakılması yasaktır çünkü atık yağın içindeki ağır metal ve klor bileşimleri atık hava ile birlikte atmosfere salınarak havayı kirletir ve insan sağlığına zarar verir.
* 1 litre yağ, 1 milyon litre suyu kullanılamaz, 5 milyon litre suyu içilemez duruma getirir.litre kullanılmış motor yağı, 800 bin litre içme suyunu kullanılamaz hale getirir.1 litre benzin, 800 bin litre içme suyunu kullanılamaz hale getirir.Atık yağlar yüzeysel sulara, kanalizasyona dökülmemeli ve evsel çöplerle karıştırılmamalıdır!
Evsel çöplerle karışan yağlar depolama alanlarında yangın tehlikesi oluşturmaktadır. Biriktirilmeli ve lisanslı firmalara verilmelidir.Atık yağlar, yukarda belirtilen kirletici özellikleri yüzünden lisanslı firmalarca toplanıp, geri kazanım ve bertaraf işlemlerine tabi tutulmaktadır.